Nyári Programok Csapatépítés „Hagyományos és modern foglalkozások, pályaválasztás” Arra törekszünk, hogy feltárjuk és megértsük mind az egyén, mind a csoport, mind pedig a szervezet szükségleteit, igényeit

Ajánlatunk közösségeknek, cégeknek, intézményeknek és csapatoknak szól.
Elméleti keretet, eszköztárat, gyakorlatot, élményt biztosítunk számukra a munkájukkal, munkavégzéssel, együttműködési módjukkal kapcsolatos jelenségekre. Tesszük mindezt kompetenciájuk fokozása, teljesítményük javítása, és a hatékony együttműködésük érdekében.
Arra törekszünk, hogy feltárjuk és megértsük mind az egyén, mind a csoport, mind pedig a szervezet szükségleteit, igényeit.
Új tudás- és tapasztalati elemek beépítése révén, külső szakemberekként, az adott program idejére csatlakozva az adott közösséghez, segítjük a folyamatos, dinamikus alakulást. Pszichológiai, csoportdinamikai ismeretekre alapozva, hasznosítva objektivitásunkat hozzájárulunk a szervezeti tanuláshoz.
Mindezt az alábbi munkaformákban valósítjuk meg

o Kommunikációs készségfejlesztő tréning
 o Konfliktus- és problémakezelési tréning
 o Vezetői készségfejlesztő tréning
 o Csapatépítő csoportmunka
 o Egyensúlyteremtés, erőforrásmanagement
 o Vezetői konzultáció
 o Szakmai önismereti csoport
 o Interaktív előadássorozat
 o Kérdőíves felmérés és kiértékelés
 o Mediálás szervezett szabadidős programok kidolgozásában


Kommunikációs készségfejlesztő tréning

Az eljárás célja:
- a résztvevők kommunikációs képességeinek fejlesztése
- az egyének közötti kapcsolattartás hatékonyságának növelése
- kommunikációs módok begyakoroltatása és elsajátíttatása.
- az asszertív, határozott magatartás megerősítése

A résztvevők (közösségek, cégek, intézmények és csapatok tagjai) visszajelzést kapnak egyéni kommunikációs stílusukról, megismerik és elsajátítják azt a kommunikációs formát, aminek a segítségével úgy érhetik el céljaikat, hogy közben a másik fél és ő maga is nyertesen kerül ki a szituációból. Gyakorlatot szereznek az asszertív viselkedés alkalmazásában, mind a szervezetben, mind pedig a magánéletben.
A tréning csoportmunka formájában valósul meg, feladatok, szerepjátékok, kérdőívek, esetmegbeszélők használatával.
Javasolt mindenki számára, aki fejleszteni kívánja kommunikációját, kiemelten javasolt vezetőknek, kapcsolattartóknak, valamint azoknak alkalmazottaknak, akik kliensekkel kerülnek közvetlen kapcsolatba (ügynökök, eladók, területi képviselők, stb. )
Időkeretek:
Bemutató jelleggel 3-6 óra, önálló tréningként 12 - 18, illetve egy téma célirányos mélyítése esetén, képzés jelleggel 12 – 36 óra
Munkafeltételek:
A tréning vagy csoport két csoportvezető irányításával zajlik, csoportozást, mozgást, körbeülést lehetővé tevő térben (teremben, illetve részben szabadban).

Konfliktus- és problémakezelési tréning

A tréning segít a csoporttagoknak:
- felismerni konfliktusaik okait
- megismerteti a megoldás fázisait és a hatékony kommunikációs eszközök használatát
- áttekintést kapnak a résztvevők arról, hogyan lehet felismerni a konfliktusok gyökerét, kialakulásának jeleit és okait
- felismerik saját szerepük jelentőségét, felelősségüket a konfliktus kialakulásában és önismeretet szereznek ezen a téren
Egyéni- és csoportproblémák, döntések megoldásához, konfliktuskezelési technikák gyakorlásához nyújt segítséget. A problémák azonosításán és meghatározásán keresztül a cél a döntési készség fejlesztése és a konfliktusok megoldási módjainak kreatív megközelítése.
Igény szerint alkalmazható egyéni kapcsolati problémák kezelésére is.
Javasolt a menedzsment számára, intézmények, cégek képviselői, üzletkötői számára, valamint olyan szervezeti egységek tagjainak, akik munkavégzésük során, nap mint nap hatékonyan kell együttműködjenek.
Időkeretek:
Bemutató jelleggel 3-6 óra, önálló tréningként 12 - 18, illetve egy téma célirányos mélyítése esetén, képzés jelleggel 12 – 36 óra
Munkafeltételek:
A tréning vagy csoport két csoportvezető irányításával zajlik, csoportozást, mozgást, körbeülést lehetővé tevő térben (teremben, illetve részben szabadban).

Vezetői készségfejlesztő tréning
A módszer célja:
olyan készségek fejlesztése, amelyek a vezető hatékonyságát növelik.
Részcélok:
- a vezetői képességek, az erőforrások felismerése és feltárása,
- a vezetés módszereinek és lehetőségeinek felismerése,
- a vezető hatékony kommunikációjának és tárgyalási készségeinek fejlesztése
- az asszertív, határozott magatartás megerősítése
- a hatalom, befolyásolás természetének, a vezetési stílusoknak megismerése
- a személyorientált és feladatorientált módszerek egyeztetése és lehetősége az adott közösségben, cégben, intézményben, csapatban való munkában.

A tréning csoportmunka formájában valósul meg, feladatok, szerepjátékok, kérdőívek, esetmegbeszélők használatával.Javasolt üzletkötők, közép- és felsőszintű vezetők vagy leendő vezetők számára.
Időkeretek:
Bemutató jelleggel 3-6 óra, önálló tréningként 12 - 18, illetve egy téma célirányos mélyítése esetén, képzés jelleggel 12 – 36 óra
Munkafeltételek:
A tréning vagy csoport két csoportvezető irányításával zajlik, csoportozást, mozgást, körbeülést lehetővé tevő térben (teremben, illetve részben szabadban).

Csapatépítő csoportmunka

 

A tréning célja:
- az adott szervezet fejlesztési stratégiájának kimunkálása
- a szervezet stabil, növekedést előidéző fejlődése
- a jó csapat kialakítása
A tréning főbb lépései:
- újszerű együttléti élmények,
- önismereti és társismereti feladatok
- hatékony munkalégkör megélése
- tervszerű csapatmunka
- a szervezetet alkotó egyének csapatépítő és önépítő tulajdonságainak, képességeinek feltárása, megerősítése
- az egyéni és csoportszerepek megtapasztalása a szervezetben.
A csoportban, illetve a magánéletben betöltött szerepek közötti esetleges konfliktusok jelentőségének a feltárása; az együttműködés és a versengés, mint stratégia, előnyének és hátrányának a megélése.
- munka a váratlan csoporthelyzetek kezelése terén és a nehezen beilleszkedő csapattagokkal.

Ajánlott cég- és intézményvezetőknek, csoportoknak, akik egy adott kutatás, projekt, szervezet hatékony felépítésén, kidolgozásán sikeresen együtt kívánnak működni, illetve azoknak a vezetőknek, akik munkacsoportokat irányítanak: csoportvezetőknek, projekt-, és teamvezetőknek.
A tréning csoportmunka formájában valósul meg. Jelentős része önismereti feladatokra, valamint együttműködést igénylő, esetenként csoportok közötti vetélkedő jellegű feladathelyzetekre épül. Sor kerül mindennapi életből hozott példák, szerepjátékok, kérdőívek, esetmegbeszélők használatára.

Időkeretek:
Bemutató jelleggel 3-6 óra, önálló tréningként 12 - 18, illetve egy téma célirányos mélyítése esetén, képzés jelleggel 12 – 36 óra
Munkafeltételek:
A tréning vagy csoport két csoportvezető irányításával zajlik, csoportozást, mozgást, körbeülést lehetővé tevő térben (teremben, illetve részben szabadban).

Egyensúlyteremtés, erőforrásmanagement

Egyensúlyteremtés tréning
A foglakozás- sorozat az önmegvalósítás és egészség, valamint burn-out management témákra épül.
A résztvevők megismerik a kiégési szindróma kialakulási folyamatát, annak megelőzési lehetőségeit és ennek tudatosítása során azonosítani tudják saját jelenlegi helyzetüket. A program során beazonosítjuk az egyéni és munkahelyi stresszorokat, rávilágítunk az azokkal szembeni hatékony megküzdés lehetőségekre.
A program lehetőséget nyújt preventív, megelőzési technikák elsajátítására, az erőforrások feltárására, bővítésére, lazítási és regenerációs technikák elsajátítására.
Ajánlott: erős teljesítménykényszer alatt dolgozó alkalmazottaknak, nagy felelősséget vállaló vezetőknek.
A tréning csoportmunka formájában valósul meg. Jelentős része önismereti feladatokra, épül, a mindennapi életből hozott példák, szerepjátékok, kérdőívek, esetmegbeszélők használatával.
Időkeretek:
Bemutató jelleggel 3-6 óra, önálló tréningként 12 - 18, illetve egy téma célirányos mélyítése esetén, képzés jelleggel 12 – 36 óra
Munkafeltételek:
A tréning vagy csoport két csoportvezető irányításával zajlik, csoportozást, mozgást, körbeülést lehetővé tevő térben (teremben, illetve részben szabadban).

Szakmai önismereti csoport

A csoportmunka folyamata, egyéni és szakmai önismeret által:
- rálátást biztosít adott helyzethez, feladathoz való hozzáállásra valamint személyes és közösségi erőforrásokra
- segít felismerni a saját szerep jelentőségét, felelősségét az adott munkakörben, szakmában
- rálátást biztosít döntési, kapcsolati, társas, vagy nevelési problémák kezelésére
A tréning csoportmunka formájában valósul meg, feladatok, szerepjátékok, dramatikus elemek, kérdőívek, esetmegbeszélők használatával.
Javasolt bárki számára, aki rálátást szeretne kapni szakmai működésmódjára. Kiemelten javasolt olyan munkaköröket betöltő személyeknek, akik emberekkel dolgoznak (Pl. segítő szakemberek, üzletkötők, közép- és felsőszintű vezetők vagy leendő vezetők)

Időkeretek:
Bemutató jelleggel 3-6 óra, önálló tréningként 12 - 18, illetve egy téma célirányos mélyítése esetén, képzés jelleggel 12 – 36 óra
Munkafeltételek:
A tréning vagy csoport két csoportvezető irányításával zajlik, csoportozást, mozgást, körbeülést lehetővé tevő térben (teremben, illetve részben szabadban

Vezetői konzultáció

 

A konzultáció egyéni tanácsadás formájában valósul meg, és kiemelten fókuszál:

- a vezetői szerepkör összetevőire, értékeire
- problémamegoldó módozatok alkalmazására
- az egyéni kommunikációs módozatok, formák használatára
- a döntési készség fejlesztésére

Javasolt üzletkötők, közép- és felsőszintű vezetők vagy leendő vezetők számára.
Idő- és munkakeretek: közös megegyezés alapján

Interaktív előadássorozat

Célja:
- Munkavégzésre, együttműködési módokra, szolgáltató - fogyasztó kapcsolatra, helyzetkezelésekre vonatkozó elméleti anyagok bemutatása.
- Az adott szervezet, intézmény, vagy csapat számára hasznos pszichológiai, szociológiai ismeretanyagok feldolgozása, a résztvevők kérdéseinek beépítésével, valamint tapasztalataik, példáik értelmezésével.
Javasolt témák:
- A szolgáltató-fogyasztó közötti sajátos kapcsolat jellemzői
- Társas lélektani alapismeretek (benyomáskeltés, személyészlelés, interakciók jellemzői, konformitás, vezetés)
- A szolgáltató személyisége (szerep, szociális készségek, képességek, kommunikáció, együttműködés, személyiségtípusok, temperamentumtípusok)
- Stressz és fáradtság lélektani értelmezése
- Szakmai motiváció
- Tanulás és változás management
- Kiégés-, veszteségkezelés, erőforrások

Javasolt bárki számára, aki bővítené ismeret- és tudásanyagát, kiemelten javasolt üzletkötők, közép- és felsőszintű vezetők vagy leendő vezetők számára.
Idő- és munkakeretek: közös megegyezés alapján

Kérdőíves felmérés és kiértékelés

A kérdőíves felmérés az adott szervezet, cég, csapat igénylésére, arra adaptálva történik.
Rávilágíthat: a szervezeten, cégen, csapaton belüli hangulat összetevőire, a munkához való viszonyulásra, kapcsolatok, kommunikáció dinamikájára, a vezetőhöz való viszonyulásra, és igények szerint egyébre.

Ennek lépései:
- Problémafeltárás
- A problémára fókuszált kérdőív alkalmazása
- Kiértékelés
- Konzultáció, további lépések, megoldások megbeszélése.
Idő- és munkakeretek: közös megegyezés alapján

Mediálás szervezett szabadidős programok kidolgozásában

A program önmagában csapatépítő jellegű és feltöltődést szolgál, hasznos szabadidőtöltést biztosít, a szokványos munkakörnyezettől eltérő helyszínen és keretben, illetve tréningek, csoportmunkák kezdeti fázisa lehet.
Jó alkalom az együttműködési- és kommunikációs módok megfigyelésére és tudatosítására, konfliktushelyzetek feltárására, feladathelyzeteknek a szórakozással való ötvözésére, amikor külső szakemberekként, az adott program idejére csatlakozva az adott közösséghez, segítjük annak a folyamatos, dinamikus alakulását.

Javasolt bármely cég, szervezet, csapat számára.
Idő- és munkakeretek, illetve a helyszín: közös megegyezés alapján
Időkeretek:
Bemutató jelleggel 3-6 óra, önálló tréningként 12 - 18, illetve egy téma célirányos mélyítése esetén, képzés jelleggel 12 – 36 óra

Saturday the 21st. http://psyhodinamic.ro.